22 października 2011 archive

Rola współczesnego chrześcijanina w Europie

Europa winna otworzyć wartościom chrześcijańskim, a zatem i Chrystusowi granice państw, systemów politycznych i ekonomicznych, granice sumień i serc ludzkich. Pozwólmy Chrystusowi mówić do nas.

Kontynuuj czytanie