Co to w ogóle jest KSM?

Celem zaspakajania duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików Konf. Episkopatu Polski 10. X. 1990 r. powołała Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

KSM jest organizacją młodzieżową mającą na celu pełny rozwój młodego człowieka: katolika i obywatela. Dlatego specyfika działania KSM-u opiera się na dwóch proporcjonalnie rozwijanych filarach: formacji religijnej i aktywności społecznej.
Elementy formacji:
Skupienia adwentowe i wielkopostne, rekolekcje oddziałowe, spotkania formacyjne w oddziale (tematy związane z wiarą, dorastaniem…), praca nad sobą, spotkania biblijne, spotkania katechizmowe, realizacja 10 zasad KSM, składane przyrzeczenia KSM.

Elementy aktywności społecznej:
 • prowadzenie świetlic
 • zbiórki pieniędzy oraz żywności
 • korepetycje
 • opieka nad Domem Starców
 • opieka nad niepełnosprawnymi
 • Diecezjalny Turniej Sportowy dla KSM
 • ogólna miejskie wyścigi rowerowe
 • spartakiada dla niepełnosprawnych
 • organizowanie festynów, dyskotek, kolonii, festiwali, dyskusyjnych spotkań otwartych
 • prowadzenie kawiarenki internetowej
Cel formacji KSM:
 • Troska o życie bez grzechu, życie Boże (rozwój cnót!).
 • Realizacja celu w KSM: wzrastać w świętości przez życie wg. 10 zasad KSM (niedzielna i młodzieżowa Msza Św., miesięczna spowiedź, aktywny udział w spotkaniach – to oczywiste!).
 • Przez KSM-owskie pozdrowienie: „Przez cnotę, naukę i pracę służyć Bogu i Ojczyźnie – Gotów!”, wyrażamy gotowość pracy dla dobra Kościoła, Państwa oraz gotowość do nieustannej pracy nad sobą!
Cel aktywności społecznej KSM
Być odpowiedzialnym za środowisko, w którym żyję i wprowadzać w nie wartości ewangeliczne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.