Godło KSM

Godło Stowarzyszenia powstało z połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Określa wyraźnie opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła. Tłem godła jest kolor żółty (papieski) symbolizujący Kościół Katolicki. Kolory biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obrało sobie za wzór do naśladowania i pomoc w pracy nad sobą. Bóg i Ojczyzna to najwyższe ideały, w imię których młodzi starają się zmieniać siebie i swoje otoczenie w oparciu o program Ewangelii, naukę Kościoła i wartości ojczyźniane. Stowarzyszenie świadomie i celowo usiłuje organizować różne dziedziny życia młodzieżowego tak w wymiarze prywatnym jak i społecznym; aby je przepajać Ewangelią. Organizacja jest dla członków KSM – u narzędziem i szkołą realizacji tych treści, które godło symbolizuje tj. gotowości służby Bogu i Ojczyźnie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.