Nieczystość

Jest takie starodawne powiedzenie, że szatan ożenił się z bezbożnością i miał z nią kilka córek, które powydawał za mąż za różne stany. – Pychę za szlachcica. – Skąpstwo i Oszustwo za chłopa i kupca. Zazdrość dostała się dworakom. Natomiast najbardziej ulubioną córkę, Nieczystość, nie wydał nikomu w małżeństwo, lecz kazał uprawiać nierząd ze wszystkimi, aby jak najwięcej ludzi chwycić w swe sidła. Jest to bowiem grzech, który trudno wymówić bez rumieńca wstydu, a który spotykamy często w formie najobrzydliwszej i najpodlejszej. Jest to grzech, który hańbi starych, wyniszcza i deprawuje młodzież, rozbija rodziny, który przyniósł tysiące nieszczęść całemu światu, który można spotkać wszędzie, w każdym stanie i narodzie.

Grzechem nieczystości jest wszystko, co obraża i narusza cnotę wstydliwości, bez względu na to, czy uczynek został popełniony sam ze sobą, czy z innymi. Grzechem nie są jednak same uczynki!
Grzechem jest wszystko co bezwstydne, nieskromne, nieczyste, i wszystko jedno czy to będą myśli, pragnienia, spojrzenia, słowa czy uczynki. I trzeba dodać, że wszystkie grzechy nieczyste są z natury swojej grzechami śmiertelnymi chyba że, nie były uczynione w pełni świadomie czy dobrowolnie.

– Każda myśl, chociaż najkrótsza, jeżeli była z upodobaniem i dobrowolnie pozwoliliśmy na nią jest grzechem ciężkim.
– Każda chęć, czyli pragnienie spełnienia uczynku nieczystego jest -grzechem ciężkim. – Nieskromne spojrzenia na siebie i innych oraz oglądanie pornografii czy podobnych filmów, słuchanie takich rozmów czy mówienie takich rzeczy – jest grzechem ciężkim. – Współdziałanie w cudzym grzechu czy to przez ułatwianie jego popełnienia, doradzanie, czy namawianie – jest grzechem ciężkim.

-Jeśli popełniamy uczynki nieczyste w samotności (samogwałt), z drugą osobą (petting, necking, stosunki przerywane)
– Jeżeli biernie się przyglądamy i nic nie czynimy przeciw, z obojętności czy lenistwa – także grzeszymy ciężko.

Wprawdzie grzech nieczysty unika światła dziennego i troskliwie się ukrywa w ciemnościach nocy, to jednak wyciska pewne cechy i znamiona na tych, którzy się go dopuszczają. Po tym można ich odróżnić od ludzi czystych. I tak:

– Próżniacy, którzy nie mają co robić całymi dniami i ci co błąkają się po ulicach bez żadnego celu mylicie się, że są czyści? To przecież „lenistwo jest matką wszystkich występków” i diabeł takim ludziom podsuwa najstraszniejsze myli i najgorsze pragnienia oraz chęci, przed którymi nie może ani nie chce się bronić.
– Obżartuch i pijak także nie może być czysty bo nieumiarkowanie jest matką wszystkich nieczystości”. Ciało nadmiernie napchane albo upojone musi brykać.
– Czy będą czystymi ci, którzy ciągle powtarzają nieskromne kawały i czynią nieprzyzwoite żarty. Nie, oni nie są czyści.
– A panienki nieskromnie ubrane, które wystawiają swoje ciało na widok jak kupiec towar na sprzedaż, czy ich cnotą będzie czystość?
– A ci, którzy się za nimi oglądają i wszędzie wypatrują czy takich nie ma, oczami rzucają ciągle to na prawo, to na lewo, czy tacy będą czyści?

Św. Augustyn powiada: „Nie powiadajcie, że macie serce skromne, skoro oczu nie możecie poskromić, bo nieposkromione oczy są posłańcami nieposkromionego serca”.

Skutki grzechu nieczystości

Przede wszystkim grzech ten jest hańbą dla tego, kto go popełnia. Dowodem  na to jest to, że się wstydzimy po popełnieniu go, a także to, że ukrywamy się z nim przed innymi. Nawet na spowiedzi staramy się go pomniejszyć, ubarwić czy usprawiedliwić, a nawet zataić. Nieczystość była od wieków uważana za hańbę przez wszystkie ludy i narody. Ten właśnie grzech najbardziej ze wszystkich poniża ludzką godność, a służba ciału jest tak niska, że hańbi zawsze człowieka. Św. Bernard pisze: „Człowiek pyszny grzeszy wprawdzie, lecz grzeszy po ludzku. Kto oddaje się rozpuście, grzeszy jak bydle. Grzesząc za jak bydle, nie ma już rozumu, któryby go odróżniał od bydlęcia”.

Zabiera duszy niewinność, którą jesteśmy ozdobieni od chrztu św. Tej nieczystości raz utraconej, nigdy nie będziemy mogli odzyskać za żadną cenę. Nie odzyskamy jej nawet gdybyśmy oddali cały świat. I żadna, nawet największa pokuta, wyrzeczenie, modlitwy czy żal nam jej nie przywrócą. Niewinność utracona, przepada raz na zawsze. Razem z niewinnością tracimy często wiarę, gdyż często sam grzesznik ją wyrzuca ze swego serca, by nie mieć wyrzutów sumienia. Z drugiej strony traci poczucie tego co wyższe, co piękne, co duchowe, co ma naprawdę wartość. Mówi w. Paweł: „Człowiek cielesny nie pojmuje tego co duchowe” (1 Kor. 2. 14). Z nieczystością jest tak, ze jeśli popełnimy ten grzech, to potem trudno się jest od niego uwolnić i popełniamy go kolejny raz, mimo chęci poprawy i szczerych postanowień. Przy najbliższej okazji uczynimy to samo i chociaż potem byśmy tego żałowali i mieli wyrzuty sumienia to i tak powracamy i czynimy kolejny raz to samo, chyba że, otrzymamy szczególną łaskę zwyciężenia tej strasznej pokusy. A dotyka ona wszystkich: młodych i starych i nie uwolnimy się od niej do końca naszego życia.

Osłabia i przytępia pamięć, a wyobraźnię wypełnia najgorszymi obrazami. Przez to nieczystość niszczy bardzo pobożność, bojaźń Bożą, wiarę i umiłowanie cnoty.

Grzech ten przynosi szkodę także ciału. Jest powodem wielu chorób, o których słyszymy tak wiele w telewizji, czytamy w prasie czy spotykamy wśród bliskich.

Skutkiem nieczystości są kłamstwa, morderstwa, krzywoprzysięstwa, zdrady małżeńskie, świętokradztwa, niewierność, a nawet samobójstwa. To za ten grzech Bóg ukarał ziemię potopem, spalił ogniem Sodomę i Gomorę, a ocalił sprawiedliwego Noego i Lota.

Środki przeciw nieczystości
Pierwszym takim środkiem jest częsta i dobra modlitwa. Bez łaski Bożej nigdy nie pokonamy tej zmysłowej żądzy a Bóg łaski wytrwania w pokusie nigdy i nikomu nie odmówi, ale trzeba o nią prosić w gorącej modlitwie. Pan nasz Jezus Chrystus mówi: „Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie” (Mt. 26, 41).
Każdy więc, kto będzie prosił o tę łaskę, będzie się cieszył szczególną opieką Bożą i nie będzie żadnej pokusy, której nie mógłby pokonać.

Należy czuwać i poskramiać zmysły, szczególnie wzroku i słuchu. Należy więc unikać oglądania wszystkiego co prowokuje do powstawania myśli nieczystych tj. brudnych filmów i obrazów. Uciekać z miejsca, gdzie prowadzi się takie rozmowy, a zająć umysł np. ciekawą lekturą czy sportem lub nauką.

Trzeba strzec się lenistwa i próżniactwa, gdyż Szatan chętnie wykorzystuje naszą bezczynność i czyni nas swoimi niewolnikami i wypełnia nas najokropniejszymi myślami i wyobrażeniami.

Wybierać właściwe towarzystwo. Często do tego grzechu nakłaniają nas koledzy, dlatego dobrze należy wybierać towarzystwo w jakim chcemy przebywać.

Jeśli ktoś upada w jakikolwiek grzech nieczysty, koniecznie powinien regularnie korzystać z sakramentu pokuty (spowiedź nawet cotygodniowa), aby osłabić działanie Szatana mocą Bożej łaski i prosić kapłana o regularne kierownictwo duchowe.

Tych wszystkich środków uda nam się użyć jeśli tylko będziemy mieć dobrą wolę i będziemy otwarci na łaskę Bożą.

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)

KS. NORBERT SAROTA

1 komentarz

    • tom on 21 października 2011 at 09:52
    • Odpowiedz

    Czy jest w kościele miejsce dla ludzi, którzy uprawiają seks przed ślubem czy są automatycznie wyrzucani poza jego bramy jak nie dostają rozgrzeszenia?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.