Podwójny start naszego oddziału

W Archidiecezji Krakowskiej KSM zostało reaktywowane 16 lat temu. W Rabie Wyżnej KSM został na nowo powołany do życia 26 lutego br. dzięki jego opiekunowi Księdzu Norbertowi Sarocie. Cieszą się z tego faktu młodzi ludzie a wraz z nimi Duszpasterze, na czele z ks. Proboszczem, cieszą się członkowie Akcji Katolickiej, którzy mogą mieć nadzieję, że w przyszłości zastąpią ich kaesemowicze, cieszyć się może cała parafia, gdyż po kilkunastoletniej przerwie odzyskuje swoją szczególnie aktywną cząstkę. „Zasadniczym celem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego”. (Statut KSM, par. 13)

Kształtowaniu dojrzałości chrześcijańskiej młodych należących do stowarzyszenia służą cotygodniowe spotkania formacyjne jego członków. Konkretnym działaniem mającym na celu ożywienie życia społecznego i kulturalnego w Rabie, będzie otwarcie w domu parafialnym kawiarenki, w której wierni będą mogli spotkać się po Mszach świętych, porozmawiać pijąc kawę bądź herbatę. Kaesemowicze pomogą również w zorganizowaniu festynu parafialnego.

Za sukces uznać można podpisanie umowy z Urzędem Gminy w Rabie Wyżnej na sprzątanie przystanków komunikacji zbiorowej. Dzięki tej pracy rabiański KSM pozyska środki na swoją działalność. Wyrazy podziękowania jesteśmy winni gminie za podarowanie dla tworzącego się na piętrze domu parafialnego biura oddziału Stowarzyszenia nowego laptopa.

KSM współpracując z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej podjął również ważną inicjatywę utworzenia grupy wsparcia dla dorosłych osób z rodzin dotkniętych chorobą alkoholową i przemocą. Grupa rozpoczyna swoją działalność, aby rodzinom alkoholików zapewnić potrzebną pomoc pedagogiczną, psychologiczną, prawną, terapeutyczną i duchową. Najlepszą bowiem obroną rodziny przed emocjonalnym wpływem alkoholizmu jest zdobycie wiedzy dotyczącej tej choroby, oraz nauczenie się właściwego postępowania z alkoholikiem. Łatwo jest stać się częścią mechanizmu błędnego koła, zagubić się w świecie zdominowanym przez chorego. Bywa nawet, że pomoc, której udzielamy, w jak najlepszej wierze, staje się dla osoby uzależnionej szkodliwa. Dlatego właśnie rodzinom dotkniętym problemem alkoholizmu i przemocy potrzebna jest pomoc.

Wymieniłem zaledwie kilka dziedzin, w których reaktywowany oddział KSM – u zamierza działać. Sądzić należy, że wraz z jego rozwojem będą się przed rabiańską wspólnotą otwierać różne pola działań społeczno – kulturalno – patriotycznych. Nastąpi on z pewnością w miarę, jak przybywać mu będzie młodych, a wdzięczność ludzi dostrzegających owoce jego pracy wyjedna dla niego obfitość łask Bożych; czego z całego serca naszemu rabiańskiemu KSM – owi życzymy.

Ks. Piotr Maroszek

Najważniejsze dokumenty z 25.10.1994 i 16.03.2011 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.