Oddaj 1 % na KSM

1_tyłOd tego roku można przekazać na nasz  Oddział KSM 1 % z podatku.

Co trzeba zrobić, aby przekazać 1% podatku? Krok po kroku:
1. oblicz podatek należny urzędowi skarbowemu (1% z pozycji nr 120 PIT-37)
2. przy wypełnianiu odpowiedniego dla siebie formularza PIT w części deklaracji zatytułowanej „Obliczenie zobowiązania podatkowego” znajdź rubrykę „Kwota 1 % zmniejszenia z tytułu wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego”

3. w odpowiednią rubrykę wpisz kwotę obliczonego 1 % (pozycja nr 125 PIT-37)
4. wpisz w odpowiedniej rubryce PIT-u (w każdym formularzu jest taka możliwość, np. w formularzu PIT-37 jest to rubryka nr 124) numer KRS Fundacji dla Młodzieży powołanej przez Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży: 0000339553
5. w rubryce cel szczegółowy wpisz KSM KRAKÓW – RABA WYŻNA (pozycja nr 126 PIT-37)
6. tak wypełniony formularz przekaż do Urzędu Skarbowego.
 1proc

Przez ostatnie 5 lat Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przez cnotę, naukę i pracę w sposób godny starało się służyć Bogu, Kościołowi i Ojczyźnie. W tym celu organizowano młodym ludziom czas, przygotowując dla nich rekolekcje, wyjazdy krajowe i zagraniczne między innymi do Pragi, na Litwę „Śladami Polskości”, różnorodne szkolenia. Wiele naszych działań nie odbyło się bez współpracy z Urzędem Gminy, Bankiem Spółdzielczym w Rabie Wyżnej, jesteśmy wdzięczni za dotychczasową pomoc i okazane wsparcie.

W tym roku stworzono zastęp oddziału w Bielance, tak jak w Rabie w poprzednich latach tak i teraz wyremontowano i wyposażono salkę w sprzęt multimedialny dla
młodzieży. Dziś wyposażona w sprzęt multimedialny, sala Kinowa w Domu Parafialnym im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Rabie Wyżnej służy wszystkim grupom działającym na terenie Gminy na występy, uroczystości Państwowe. Corocznie organizujemy Mikołaja dla 600 dzieci, w tym roku objęliśmy tą akcją także Gminne Przedszkole w Rabie Wyżnej. Organizowane Ferie z KSM gdzie dzieci oglądają bajki na dużym ekranie a także konkursy w Gimnazjum w Rabie Wyżnej. Ważną inicjatywą jest coroczne spotkanie w przedostatnią sobotę czerwca na rozpoczęcie sezonu turystycznego na Polanie Jana Pawła II, wydarzenie to gromadzi ok 300 mieszkańców Raby Wyżnej, Sieniawy, Bielanki, Rokicin Podhalańskich to tylko kilka z wielu celów które realizujemy . Nasz oddział rozwija się z roku na rok pozyskując nowych członków nie tylko z Raby i Bielanki ale i  innych z okolicznych miejscowości.

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży było, i nadal jest, doskonałą formą aktywizacji młodego pokolenia i wychowania do odpowiedzialności – za siebie, drugiego człowieka i za Ojczyznę. Jest przestrzenią rozwoju – społecznego i kulturalnego, a także przystanią, w której młodzi mogą czerpać z duchowego źródła.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym ofiarodawcom. Każda, najmniejsza nawet kwota przekazana na rzecz KSM Archidiecezji Krakowskiej przyczyni się do organizacji inicjatyw formacyjnych, kulturalnych i wychowawczych dla dzieci i młodzieży z terenu naszej Parafii i Gminy.

Adres do korespondencji:

KSM Oddział w Rabie Wyżnej
Raba Wyżna 36
34-721 Raba Wyżna
Tel: 792 550 386

e-mail:ksm.rabawyzna@gmail.com
WWW: http://rabawyzna.ksm.org.pl/
Facebook: https://www.facebook.com/ksm.rabawyzna
Nr konta: Bank Spółdzielczy 53 8815 0002 0000 0020 4192 0001
z dopiskiem KSM Oddz. Raba Wyżna

Dodaj komentarz

Twój adres email nie będzie publikowany.