Category: Kierownictwo KSM

Kierownictwo KSM

Na zebraniu założycielskim powołano kierownictwo KSM, w którego skład wchodzą Prezes, Z-ca Prezesa, Sekretarz, Z-ca Sekretarza, Skarbnik oraz Ksiądz Asystent.

Kontynuuj czytanie