PEDAGOGIA MYŚLENIA

Błędne myślenie jest początkiem błędnego postępowania. Jedną z najbardziej zaniedbanych sfer we współczesnej pedagogice jest wychowanie w sferze myślenia. Każdy z nas jest w stanie używać zdolności myślenia w nierozumny sposób. Niektórzy z ludzi używają myślenia po to, by nałogowo oszukiwać samych siebie, jak ma to miejsce na przykład w przypadku alkoholików czy narkomanów w czynnej fazie choroby. Zagrożenia w sferze myślenia są w naszych czasach tym większe, że panuje moda na subiektywizm, na kierowanie się własnymi przekonaniami i na tak zwane myślenie pozytywne, które eliminuje zdolność myślenia realistycznego.

Kontynuuj czytanie

Zarządzanie czasem i życiem w ramach projektu „Orły Małopolski” (ZDJĘCIA)

15 października 2011 r. w biurze KSM Oddziału w Rabie Wyżnej odbyło się szkolenie na temat zarządzania czasem i życiem, z cyklu szkoleń w ramach projektu „Orły Małopolski”.  Do Raby Wyżnej przybyło 13 uczestników, natomiast kurs prowadził Adam Jaworski. Po odbytych zajęciach, na zakończenie słuchacze otrzymali zaświadczenie ukończenia warsztatów.

Kontynuuj czytanie

Kartki wielkanocne (ZDJĘCIA)

13 kwietnia KSM przygotowywał kartki wielkanocne, które później zostały wysłane do instytucji wraz z życzeniami.

Kontynuuj czytanie

Godło KSM

Godło Stowarzyszenia powstało z połączenia Orła Polskiego i Krzyża. Określa wyraźnie opowiedzenie się po stronie Ojczyzny i Kościoła. Tłem godła jest kolor żółty (papieski) symbolizujący Kościół Katolicki. Kolory biały i czerwony są barwami narodowymi. Kolor niebieski krzyża oznacza wewnętrzną więź z Matką Najświętszą, którą Stowarzyszenie obrało sobie za wzór do naśladowania i pomoc w pracy nad sobą. Bóg i Ojczyzna to najwyższe ideały, w imię których młodzi starają się zmieniać siebie i swoje otoczenie w oparciu o program Ewangelii, naukę Kościoła i wartości ojczyźniane. Stowarzyszenie świadomie i celowo usiłuje organizować różne dziedziny życia młodzieżowego tak w wymiarze prywatnym jak i społecznym; aby je przepajać Ewangelią. Organizacja jest dla członków KSM – u narzędziem i szkołą realizacji tych treści, które godło symbolizuje tj. gotowości służby Bogu i Ojczyźnie.

Panie, naucz nas modlić się – kilka słów o modlitwie

Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.

Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak,  jak trzeba,

Sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach,

Których nie można wyrazić słowami.

(Rz 8, 26)

Kontynuuj czytanie

Rachunek Sumienia dla młodzieży

Zanim rozpoczniesz, spójrz na Krzyż i odpowiedz szczerze na pytanie Chrystusa, które kiedyś postawił Piotrowi, a dzisiaj właśnie Tobie: Czy kochasz Mnie więcej, aniżeli  Ci? Bądź szczery, aby kolejny raz nie zdradzić Tego, który z Ciebie umarł i zmartwychwstał.

Bądź mężny, a więc odważny!

Kontynuuj czytanie

Co to w ogóle jest KSM?

Celem zaspakajania duchowych i społecznych potrzeb młodego pokolenia katolików Konf. Episkopatu Polski 10. X. 1990 r. powołała Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Hymn KSM

Hymn KSM jest pieśnią pochwalną, którą śpiewa się przy wszelkich uroczystościach związanym ze Stowarzyszeniem.

Kontynuuj czytanie